Styrelsen

Ordförande: Ulla-Stina Eriksson, Provåker

Vice ordförande: Ulrika Larefalk, Obbola

Sekreterare: Anita Rudolfsson

Kassör: Pia Norberg, Bjurholm

Suppleanter:
Monia Nilsson, Lycksele
Marie Lindahl, Övik
Monica Blom, Rundvik

Valberedning:
Roger Eriksson, Provåker
Bo Norberg, Bjurholm

Revisor:  Lisa Bergmark
Revisorsuppleant: 

Webbredaktör: Anna Forsmark

STADGAR